Tändsticksområdets affärsplan

Affärsplanen för Tändsticksområdet ligger inom ramen för Stadsbyggnadsvisionens utvecklingsområde Stadens liv och innehåll. Den antogs av kommunfullmäktige i Jönköping den 1 september 2011 och är tänkt att fungera som ett styrdokument för den framtida utvecklingen av området. Från denna plattform blir Tändsticksområdet ett levande och pulserande kulturcentrum där gammalt möter nytt och där en god livsmiljö står i fokus.

Under 2012-2014 ska vi bland annat:

  • skapa fler naturliga mötesplatser
  • frigöra lokaler där det idag bedrivs verksamheter som inte är i linje med Tändsticksområdets inriktning och på så sätt möjliggöra ny entreprenörsskap.
  • få ytterligare nya verksamheter att etableras, som stärker områdets attraktivitet och karaktär
  • skapa en mer attraktiv och välkomnande miljö genom fysisk åtärder
  • få in fler boende i området och genom det öka trygghetsupplevelsen

För att utveckla en vital och levande kulturstadsdel i centrala Jönköping är det viktigt att framhålla de unika kontrasterna mellan gammalt och nytt, där ett gammalt kulturarv möter en modern livsstil.